pon.. kwi 15th, 2024

Odzyskiwanie danych Jak wybrać oprogramowanie do odzyskiwania danych

Jeśli dane zostały usunięte z komputera, należy jak najszybciej spróbować je odzyskać. Im nowsze było usunięcie danych, tym większe prawdopodobieństwo, że system operacyjny ich nie nadpisał. Większe szanse na odzyskanie danych mają duże pliki i małe pliki. W tym artykule omówimy różne metody odzyskiwania danych i związane z nimi koszty. Po przeczytaniu tego artykułu będziesz gotowy do wyboru oprogramowania do odzyskiwania danych.

Oprogramowanie do odzyskiwania danych

Pliki, które zostały usunięte, są trudne do odzyskania, ponieważ zajmują miejsce i tracą informacje identyfikacyjne. Oprogramowanie do odzyskiwania danych działa poprzez skanowanie urządzenia pamięci masowej w poszukiwaniu usuniętych plików. Może również odzyskiwać pliki zaszyfrowane lub uszkodzone fizycznie. Powinno być ono kompatybilne ze wszystkimi rodzajami nośników pamięci. Użycie odpowiedniego oprogramowania do odzyskiwania danych ma zasadnicze znaczenie dla odzyskania plików. Aby uniknąć utraty cennych danych, należy wybrać oprogramowanie odpowiednie do swoich potrzeb. Oto kilka rzeczy, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze oprogramowania do odzyskiwania danych.

EaseUS to jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi do odzyskiwania danych dostępnych na rynku. Działa zarówno na wewnętrznych, jak i zewnętrznych dyskach twardych i może odzyskać utracone pliki wszystkich typów, w tym uszkodzone zdjęcia. Może również naprawić uszkodzone zdjęcia, a także poskładać dane ze sformatowanego dysku RAID. Program EaseUS jest dostępny w wersji przenośnej i instalacyjnej. W przeciwieństwie do innych programów, nie kasuje danych w procesie odzyskiwania utraconych plików.

Większość programów do odzyskiwania danych działa na podstawie analizy metadanych. Metadane to ukryte informacje serwisowe znajdujące się w plikach. Analiza metadanych umożliwia oprogramowaniu do odzyskiwania danych lokalizowanie plików, folderów i właściwości oraz hierarchii systemu plików. Korzystając z analizy metadanych, aplikacje te mogą przywrócić system plików i odzyskać utracone dane. Niektóre programy do odzyskiwania danych potrafią nawet odtworzyć strukturę folderów i oryginalne nazwy plików. Jest to szczególnie przydatne w przypadku braku oryginalnej struktury folderów, ponieważ znacznie ułatwia odzyskiwanie danych.

Najlepsze oprogramowanie do odzyskiwania danych sprawia, że odzyskiwanie usuniętych plików i folderów jest proste. Utrata danych może być spowodowana wieloma różnymi przyczynami, w tym awarią sprzętu i oprogramowania, przypadkowym usunięciem lub cyberprzestępczością. Wiele firm przechowuje ważne informacje na dyskach twardych i w usługach kopii zapasowych w chmurze. Ludzie regularnie zapisują ważne informacje na pamięciach USB i zewnętrznych dyskach twardych. A jeśli nie utraciłeś danych, to być może straciłeś wszystko! Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu można w krótkim czasie przywrócić usunięte pliki i foldery.

Metody

Ponieważ osoby prywatne i firmy korzystają z platform cyfrowych w celu przechowywania i udostępniania swoich danych, zapotrzebowanie na odzyskiwanie danych gwałtownie wzrosło. Dyski twarde na całym świecie zawierają miliony dokumentów, zdjęć i aplikacji, które mają istotną wartość dla właścicieli urządzeń. W przypadku utraty lub uszkodzenia tych plików użytkownicy zwracają się do specjalistów ds. odzyskiwania danych w celu przywrócenia utraconych danych. Specjaliści od odzyskiwania danych łączą praktyczne doświadczenie, wiedzę techniczną i logiczne myślenie, aby przywrócić pliki i aplikacje do ich pierwotnego stanu.

Podstawową metodą odzyskiwania danych jest tworzenie kopii zapasowych. Aby chronić dane, organizacje tworzą ich kopie i przechowują je poza siedzibą firmy. Regularne tworzenie kopii zapasowych zapewnia bezpieczeństwo danych i możliwość ich przywrócenia w przypadku utraty danych lub katastrofy. Organizacje tworzą również kopie zapasowe przyrostowe, czyli kopie danych, które uległy zmianie od czasu utworzenia ostatniej kopii zapasowej. Ta metoda pomaga w jak najszybszym przywróceniu informacji po katastrofie lub awarii systemu.

Inne przyczyny awarii dysku twardego to awaria systemu operacyjnego, sprzętu, a nawet usunięcie danych przez użytkownika. W takich przypadkach odzyskanie danych można przeprowadzić przez wymianę sprzętu lub oprogramowania. Jeśli ta pierwsza metoda nie zadziała, druga polega na wymianie płytki drukowanej i odzyskanie danych jest możliwe. Używając płytki drukowanej, należy jednak pamiętać, aby najpierw skorzystać z najbardziej niezawodnej metody. W ten sposób zminimalizujesz ryzyko uszkodzenia oryginalnego pliku.

Inna metoda polega na odzyskiwaniu plików z Kosza. Wszystkie pliki komputerowe mają nagłówek, który informuje ekspertów ds. odzyskiwania, jakiego typu jest dany plik. Skopiowanie danych nagłówka na koniec pliku może pomóc ekspertom ds. odzyskiwania w wyeksportowaniu pliku jako określonego typu. Na przykład, jeśli został usunięty plik jpeg, można wybrać polecenie “JPEG” i zapisać plik na komputerze.

Koszt

Koszt odzyskiwania danych jest bardzo zróżnicowany. Na ostateczną cenę składa się wiele czynników, w tym ilość utraconych danych i czas potrzebny do zakończenia procesu odzyskiwania. Większość renomowanych firm zajmujących się odzyskiwaniem danych pobiera zryczałtowaną opłatę plus stawkę godzinową, która może wynosić od 150 do 300 USD za godzinę. Nie zawsze jednak tak jest, a koszt może wzrosnąć lub spaść. Najlepszym sposobem na określenie, czy dany przypadek jest wart poniesionych kosztów, jest oszacowanie ilości utraconych danych.

Cena odzyskiwania danych różni się w zależności od typu dysku twardego i ilości danych, które trzeba odzyskać. Na przykład dysk twardy o pojemności 2 TB będzie prawdopodobnie droższy niż karta pamięci secure digital o pojemności 8 GB. Za tę samą kwotę firma zajmująca się odzyskiwaniem danych będzie musiała poświęcić kilka godzin na odzyskanie 10 TB danych. Natomiast odzyskanie 5 GB danych z uszkodzonego smartfona będzie wymagało znacznie dłuższego czasu realizacji i prawdopodobnie będzie kosztowało więcej niż odzyskanie podobnej ilości danych.

Jeśli problem dotyczy mechanicznego uszkodzenia dysku twardego, koszt odzyskania danych może być znacznie wyższy. Na przykład w przypadku awarii dysku twardego proces odzyskiwania danych może wymagać użycia wielu części zamiennych i warunków pomieszczenia czystego. Może to kosztować nawet 1500 USD, dlatego przed rozpoczęciem procesu należy znaleźć wiarygodnego usługodawcę i oszacować koszt odzyskiwania danych. Istnieje kilka opcji usług odzyskiwania danych, a użytkownik może wybrać najlepszą z nich w zależności od swojej sytuacji.

Wymagania

Przy wyborze metodyki tworzenia kopii zapasowych integralną rolę odgrywają wymagania biznesowe firmy. Utrata pojedynczej transakcji może mieć znaczący wpływ na działalność firmy, ale utrata danych z ostatniej nocy może być uznana za akceptowalną. Celem jest określenie maksymalnej straty, jaką organizacja może tolerować, oraz zdefiniowanie celu punktu odzyskiwania danych. Choć może to nie być kwestia techniczna, zdefiniowanie wymagań biznesowych dotyczących odzyskiwania danych pomaga uniknąć rozbieżności i nieporozumień dotyczących procesu odzyskiwania danych.

Najczęstsze rodzaje utraty danych to nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urządzenia pamięci masowej, przypadkowe uszkodzenie i awaria logiczna. W przypadku dwóch ostatnich scenariuszy proces odzyskiwania danych zazwyczaj obejmuje skopiowanie danych na inny dysk. W przypadku przypadkowych uszkodzeń do odzyskania danych można użyć płyty CD lub DVD. Wiele płyt live CD umożliwia również zamontowanie dysku zapasowego i systemowego. Inne wymagania mogą obejmować oprogramowanie do authoringu dysków optycznych i menedżera plików.

Niektóre firmy wymagają strategii tworzenia kopii zapasowych, która jest tak prosta, jak dodanie dodatkowego miejsca na dysku twardym, podczas gdy inne mają szczególne wymagania techniczne. Na przykład aplikacja może wymagać partycjonowania. Inna firma może wymagać wielu serwerów fizycznych, zlokalizowanych geograficznie, z których każdy obsługuje różne typy plików. Ponadto aplikacja musi obsługiwać wymagania dotyczące partycjonowania i odzyskiwania plików. Są to podstawowe wymagania stawiane dobremu oprogramowaniu do odzyskiwania danych. Miejmy nadzieję, że te informacje ułatwią Ci odzyskiwanie danych.

Jeśli masz istniejącą kopię zapasową, proces odzyskiwania danych polega na jej odzyskaniu z uszkodzonego urządzenia pamięci masowej. Jeśli kopia zapasowa może zostać odzyskana, daje to największe szanse na odzyskanie danych. Odzyskiwanie danych obejmuje również odzyskiwanie plików, które zostały usunięte lub uszkodzone i sformatowane. Typowe nośniki danych, na których można pracować przy odzyskiwaniu danych, to wewnętrzne lub zewnętrzne dyski twarde, dyski półprzewodnikowe, pamięci USB i podsystemy RAID.

Odzyskiwanie danych z dysku twardego

Istnieje wiele scenariuszy awarii dysku twardego, w tym awaria logiczna, przerwa w dostawie prądu lub przypadkowe uszkodzenie. W takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem jest użycie specjalistycznego oprogramowania do odzyskiwania danych. Narzędzia te naprawiają system plików i tablicę partycji, przywracając dostęp do zawartości dysku twardego. Jeśli na dysku twardym występują przerywane błędy, można użyć specjalistycznego oprogramowania do wykonania jego obrazu. Oprogramowanie to może nawet naprawić uszkodzone talerze, aby umożliwić odzyskanie danych.

Po pierwsze, jeśli nie jesteś pewien, czy przyczyną błędu jest dysk twardy, możesz spróbować naprawić go ręcznie. W tym celu należy otworzyć wiersz polecenia jako administrator i uruchomić polecenie “fdisk” jako administrator. Aby upewnić się, że oprogramowanie do odzyskiwania danych jest zgodne z systemem operacyjnym, można sformatować dysk twardy, zmieniając jego system plików na NTFS. Pamiętaj, że formatowanie dysku twardego może spowodować dalsze uszkodzenie danych.

Odzyskiwanie danych z dysku twardego nie jest prostym zadaniem. Technik zajmujący się naprawą komputerów powinien być w stanie zidentyfikować przyczynę problemu, a następnie zastosować odpowiednie oprogramowanie do odzyskiwania danych. Niektóre firmy oferują także jednorazową usługę odzyskiwania danych. Jeśli użytkownik nie jest w stanie samodzielnie naprawić dysku twardego, najlepiej jest skontaktować się z laboratorium odzyskiwania danych. Ważne jest, aby wybrać usługę, która specjalizuje się w tego typu odzyskiwaniu danych i zna techniczne aspekty odzyskiwania danych z dysków twardych.

Po podjęciu decyzji o zakupie oprogramowania do odzyskiwania danych można użyć tych programów do przywrócenia utraconych plików. Programy te są bardzo uniwersalne i mogą współpracować z każdym rodzajem nośnika. Ponadto są one niezależne od systemu Windows i mają lepszą obsługę błędów oraz mechanizmy ponawiania prób. Pozwala to na szybsze odzyskiwanie utraconych danych. Istnieje jednak alternatywa dla drogich usług odzyskiwania danych. Jakie są więc możliwości?

Dane adresowe:

AKTE Odzyskiwanie danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 898 784
Telefon: 784 380 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

By akte