pt.. maj 24th, 2024

Koszty miękkie obsługi IT dla firm

Osbługa informatyczna firm czy konieczna serwis informatyczny dla firm?
Osbługa informatyczna firm czy i kiedy jest konieczna?

Outsourcing IT to świetny sposób dla firm na obniżenie kosztów i uzyskanie lepszej obsługi od strony trzeciej. Jednak proces ten może być bardzo kosztowny. Oto kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przed outsourcingiem. Należy wziąć pod uwagę lokalizację firmy outsourcingowej, jak również koszty zatrudnienia personelu na miejscu.

Koszty outsourcingu

Koszty outsourcingu są dobrze znane firmom, ale istnieją również pewne koszty miękkie, z których organizacje powinny zdawać sobie sprawę. Ważne jest, aby firmy zaplanowały je przed rozpoczęciem procesu outsourcingu. Dobrze zaprojektowany proces outsourcingu wymaga dogłębnej znajomości organizacji, jej możliwości i przyszłych kierunków działania. Decyzja o outsourcingu jest jedną z najbardziej strategicznych, jakie podejmuje organizacja. Chociaż mogą się z nią wiązać pewne koszty miękkie, większość z nich jest przeważona przez korzyści płynące z outsourcingu.

Typowe koszty outsourcingu mogą obejmować cenę projektu dla firmy outsourcingowej, wynagrodzenie zespołu programistów oraz wszelkie inne koszty związane z tym procesem. Całkowite koszty outsourcingu mogą się znacznie różnić od tych ponoszonych w przypadku, gdy firma zachowuje zarządzanie. Firmy powinny ocenić te koszty, aby określić, ile zaoszczędzą, zlecając projekt na zewnątrz.

Analiza kosztów powinna być przeprowadzona dla trzyletniego okresu obowiązywania umowy. Powinna dyskontować przyszłe koszty do ich wartości bieżącej. Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie procesu biznesowego, który ma być zlecony na zewnątrz. Ten krok jest ważny dla dokładnej analizy kosztów i zapewnienia, że oferowane usługi odpowiadają oczekiwaniom biznesowym. Po zakończeniu tego etapu firma może przejść do drugiego etapu procesu outsourcingu.

Outsourcing może zmniejszyć koszty firmy poprzez wykorzystanie jej istniejących zasobów. Przydatne dla firmy może być obliczenie jej obecnych kosztów poprzez wyszczególnienie kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z usługami wewnętrznymi. Następnie należy odjąć koszty usług, których firma już nie potrzebuje. Całkowity koszt outsourcingu danego procesu powinien być oparty na tych kosztach oraz na nowych przychodach, które firma uzyska dzięki outsourcingowi.

Outsourcing może być korzystny dla firmy poprzez zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów. Jednak może również postawić firmę w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej, jeśli zostanie podjęta niewłaściwa decyzja. Analiza kosztów to najlepszy “pierwszy krok” w ocenie korzyści i wad outsourcingu dla firmy. Ponadto, pomaga ona również firmom ocenić kulturę firmy i jej potrzeby biznesowe.

Outsourcing ma kilka ukrytych kosztów, w tym koszty zatrudnienia pracowników, ustawienia serwerów i przekazywania wiedzy. Posiadanie jasnego zrozumienia tych kosztów pomoże klientom podejmować lepsze decyzje. Na przykład mogą uniknąć ponoszenia nadmiernych kosztów i zmniejszyć je o połowę. Należy jednak pamiętać, że koszty outsourcingu są wyższe niż koszty zatrudnienia nowych pracowników.

Niektóre firmy mają złe doświadczenia z outsourcingiem. Niektóre z tych firm miały trudności z przekonaniem swoich pracowników do procesu outsourcingu. Nie jest to jednak częste zjawisko. Ważne jest, aby firmy uzyskały wsparcie kluczowych pracowników. Pracownicy mogą być oporni na zmiany, a nawet mogą czuć się zagrożeni. W takich przypadkach firma powinna powołać zespół, który zajmie się opracowaniem szczegółów. W skład tego zespołu powinno wejść kierownictwo wyższego szczebla, menedżerowie ds. zasobów ludzkich oraz kierownicy wszystkich działów, których dotyczy zmiana.

Lokalizacje firm outsourcingowych

Firmy zajmujące się outsourcingiem IT można znaleźć w różnych miejscach, w tym w Indiach, Stanach Zjednoczonych i Australii. Firmy te specjalizują się w różnych usługach, w tym usługach centrów danych, rozwoju aplikacji i usługach konsultingowych. Oprócz tych usług oferują również szeroką gamę produktów i usług. Na przykład Fujitsu dostarcza rozwiązania programowe dla przedsiębiorstw i świadczy usługi konsultingowe w zakresie bezpieczeństwa przedsiębiorstw.

Amerykański gigant GE otworzył niedawno w Indiach centrum IT, w które zainwestował około 130 mln USD. Obiekt w Bangalore obsługuje oddziały, klientów i centra technologiczne GE na całym świecie. Około 3 do 4 tys. pracowników GE jest outsourcowanych do tej lokalizacji. W sumie firma zleca Indiom około jednej trzeciej swoich zadań informatycznych.

W całej Azji Indie stały się popularną lokalizacją dla firm zajmujących się outsourcingiem IT. Region ten jest znany z niskich kosztów rozwoju i wysokiej jakości usług. Kraje regionu to Indie, Chiny, Filipiny, Malezja i Singapur. Różnice kulturowe mogą jednak powodować trudności w komunikacji. Jeśli szukasz najwyższej klasy dostawcy usług outsourcingu IT, poszukaj lokalizacji, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Najlepsze miejsca do outsourcingu obsługi IT dla firm zależą od wielkości i złożoności projektu. Na przykład niektóre firmy outsourcingowe IT specjalizują się w dużych firmach lub startupach. Niektórzy mogą skupić się na jednym konkretnym obszarze, podczas gdy inni skupiają się na kilku, w tym na cyberbezpieczeństwie i zarządzaniu danymi. Duża liczba tych firm ma biura w różnych krajach, a ty możesz być w stanie znaleźć odpowiednią dla swoich potrzeb.

Jedną z największych zalet outsourcingu IT są koszty. Outsourcing pozwala firmom korzystać z różnic w kosztach pracy, takich jak bliskość stref czasowych. Ponadto ten sam język między dostawcą a odbiorcą usług outsourcingowych może ułatwić współpracę. Jednak czynniki kulturowe i polityczne również odgrywają rolę przy wyborze lokalizacji. Na przykład niektóre kraje nie doceniają własności intelektualnej (IP) związanej z oprogramowaniem, co może skomplikować umowy outsourcingu oprogramowania.

Niektóre z najbardziej popularnych lokalizacji outsourcingu to Indie, Filipiny i Wielka Brytania. Lokalizacje te oferują szereg usług, od tworzenia stron internetowych do edukacji po marketing. Firmy mogą również korzystać z tych firm do rozwoju oprogramowania na zamówienie. Oprócz obsługi informatycznej dla firm, wiele z tych firm oferuje również wsparcie i utrzymanie dla swoich klientów.

IBM jest ogromną nazwą w outsourcingu IT, z operacjami w ponad stu krajach. Ma ponad 32 lata doświadczenia i koncentruje się na przedsiębiorstwach na poziomie korporacyjnym. Firma koncentruje się również na projektach rządowych i non-profit i jest jednym z Fortune Global 500. Posiadając biura w ponad 150 krajach, Accenture oferuje również usługi dla firm z różnych sektorów, w tym bankowości, dóbr konsumpcyjnych, ubezpieczeń, handlu detalicznego, usług komunalnych i rządu.

Koszty personelu na miejscu

Outsourcing uzupełniającego personelu technicznego ma wiele korzyści, ale wiąże się również z pewnymi kosztami. Współpracując z firmą rekrutacyjną, firmy mogą zmniejszyć swoje koszty poprzez rekrutację zespołu zdalnych inżynierów oprogramowania, zamiast zatrudniać pracowników w pełnym wymiarze godzin. Takie podejście pozwala firmom uniknąć kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników w pełnym wymiarze godzin, jednocześnie otrzymując taką samą, wysoką jakość usług.

Jedną z największych wad zatrudniania pracowników wewnętrznych do wsparcia technologicznego jest wysoki koszt utrzymania zespołu IT. Utrzymanie zespołu IT w pełnym wymiarze godzin może kosztować średnio 60 tys. dolarów rocznie. Istnieje również wiele czynników do rozważenia, w tym wakacje, koszty zarządzania i szkolenia. Podczas gdy zatrudnianie pracowników wewnętrznych może wydawać się tańsze, wiedza, którą posiadają doświadczeni administratorzy jest trudna do powielenia. Oprócz wysokich zarobków, doświadczeni pracownicy są kosztowni.

Często outsourcing jest najlepszą opcją dla firm w celu zmniejszenia ich kosztów. Zatrudniając zdalny personel IT zamiast pełnoetatowego działu IT, firma może uwolnić swoich pracowników do wykonywania zadań wyższego rzędu, generujących przychody. Outsourcing pomaga również firmom zmniejszyć ogólne koszty zatrudnienia i koszty ogólne.

Inną wadą zatrudniania pracowników wewnętrznych jest to, że ogranicza dostęp do zdalnych inżynierów oprogramowania i specjalistów IT. Ponadto, zatrudnianie lokalnie ogranicza możliwości firmy w zakresie dostępu do talentów z lokalizacji onshore, nearshore i offshore. Outsourcing umożliwia firmom wykorzystanie budżetów, które zostałyby wydane na zatrudnienie lokalnych ekspertów IT. Co więcej, zatrudnianie ekspertów IT z USA pozwoli im żądać konkurencyjnych pakietów wynagrodzeń. Należy jednak pamiętać, że tacy eksperci IT najprawdopodobniej będą mieli mnóstwo ofert pracy na lokalnym rynku.

Zatrudnianie wewnętrznych informatyków może być kosztowne dla firmy, ponieważ wymaga zarekwirowania mebli biurowych i sprzętu oraz znalezienia miejsca dla stałych pracowników. Dodatkowo, firmy mogą potrzebować budżetu na inne wydatki związane z zatrudnianiem wewnętrznych specjalistów IT, w tym ubezpieczenie zdrowotne i płace.

Koszty personelu na miejscu podczas zlecania IT firmie zewnętrznej są bardzo różne, dlatego ważne jest, aby dokładnie rozważyć swoje opcje. W zależności od potrzeb, można zdecydować się na zatrudnienie lokalnego personelu IT, tymczasowego wykonawcy IT w domu lub zdalnego pracownika IT. Jednak zatrudnianie pełnoetatowego personelu IT we własnym zakresie może być kosztowne i nie jest zalecane dla małych firm.

Dostawca zarządzanych usług IT oferuje proaktywne wsparcie, nowe funkcje bezpieczeństwa oraz najnowsze oprogramowanie i technologie. Inwestowanie w te narzędzia i usługi jest kluczowe dla sukcesu systemu IT, ale niedoinwestowanie w personel nie pomoże Twojej firmie utrzymać lub rozwinąć wysoko wykwalifikowanego personelu IT. Co więcej, niedoinwestowanie uniemożliwi Ci znalezienie i zatrzymanie specjalistów IT, a także zwiększy Twoje koszty w czasie.

Koszty zatrudnienia personelu IT na miejscu są niższe niż koszty zatrudnienia wewnętrznego personelu IT. Dzieje się tak dlatego, że usługi dostawcy zarządzanych usług IT mają wiele zalet, takich jak elastyczność, skalowalność i kontrola kosztów. W przeciwieństwie do wewnętrznego personelu IT, dostawcy zarządzanych usług IT dla firm oferują kompleksowe portfolio usług IT dla firm, umożliwiając przedsiębiorstwom rozwój i kontraktowanie w zależności od potrzeb.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

By akte